Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphjmm-ZlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

VNTT

Cung cấp các dịch vụ Viễn thông, CNTT, M&E đến hàng trăm doanh nghiệp tại các KCN của Becamex IDC và VSIP; Đồng thời, quản lý và vận hành một trong những Datacenter lớn nhất và tốt nhất VN.

  • hZWXmphjmm-ZlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWdoa51rb7Cx

Company Menu

Review

VNTT Reviews

4.0
2 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at VNTT?

Add Review
Lazy Load...