Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZhpmmqclZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

VNTT

Cung cấp các dịch vụ Viễn thông, CNTT, M&E đến hàng trăm doanh nghiệp tại các KCN của Becamex IDC và VSIP; Đồng thời, quản lý và vận hành một trong những Datacenter lớn nhất và tốt nhất VN.

  • hZWYnZhpmmqclZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWdoa51rb7Cx

Company Menu

Why VNTT?

VNTT được thành lập từ năm 2008 bởi 3 cổ đông lớn: Becamex IDC, VNPT và BIDV. Với đội ngũ kĩ sư trình độ cao, được đào tạo và chứng nhận bởi các hãng công nghệ hàng đầu, VNTT tự hào là doanh nghiệp duy nhất đầu tư hạ tầng cáp quang đồng bộ bằng công nghệ GPON nhằm đáp ứng toàn diện các nhu cầu CNTT của các doanh nghiệp hoạt động tại Bình Dương và các KCN VSIP trên cả nước... see more



Inside review about VNTT

4.0
2 reviews
100%
employees recommend this company to friends
hZWYnZhpmmqclZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...